Barnombudsmannens årsrapport 2008: Barn har rätt att delta

Publicerad på nätet 6/2008.
Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf, 66 s)

Barnombudsmannen avger årligen till statsrådet en berättelse där barnombudsmannen bedömer hur barnens välfärd utvecklats och barnens rättigheter tillgodosetts. Huvudtemat för årsrapporten 2008 är barnens rätt att delta, påverka och bli hörda. Den första delen i årsrapporten berättar om verksamheten vid barnombudsmannens byrå 2007.

Barnombudsmannens främjar tillgodoseendet av barnens intresse och rättigheter i samarbete med olika intressentgrupper. Barnombudsmannens bedömer barns och ungdomars välfärd samt tar initiativ till att påverka samhällspolitiken. Till uppgifterna hör att förmedla barns och ungdomars åsikter till beslutsfattarna. Arbetet bygger på FN:s barnkonvention. Barnombudsmannen arbetar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och barnombudsmannens byrå finns i Jyväskylä.

Det här är den förkortade svenskspråkiga upplagen av årsraportten
som i helhet har publiserats på finska.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.