Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:20.
Julkaistu verkossa 6/2008. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 75 s)

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan lasten hyvinvoinnin kehitystä ja oikeuksien toteutumista. Vuoden 2008 vuosikirjan pääteemana on lasten oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Vuosikirjan alkuosassa raportoidaan lapsiasiavaltuutetun toimiston toiminnasta vuonna 2007.

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Valtuutettu arvioi lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vaikuttaa aloitteellisesti yhteiskuntapolitiikkaan. Tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten mielipiteiden välittäminen päätöksentekoon. Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Lapsiasiavaltuutettu toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimipaikkanaan Jyväskylä.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.