Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa

Anu Hänninen
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2:2008.
Julkaistu verkossa 26.5.2008. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 35 s)
Läs sammandraget (pdf, 2 s)

Yht.yo Anu Hännisen laatimassa lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksessä on arvioitu lapsinäkökulmasta kuntien sosiaaliasiamiesten vuonna 2006 kunnanhallituksille laatimat raportit. Niissä esiin tuodut teemat kertovat osaltaan lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen ongelmista kunnissa. Lapsiin liittyviä asioita käsiteltiin vain 52 prosentissa raporteista. Niistä mainittiin useimmin lastensuojelupalveluiden laatuun liittyvät ongelmat.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.