Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet

Auli Paavola
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 3:2008.
Julkaistu verkossa 10/2008. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 26 s)

Lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluu arvioida lasten ja nuorten hyvinvointia ja raportoida siitä vuosittain valtioneuvostolle. Tehtävä edellyttää säännöllistä ja kattavaa seurantatietoa eri aloilta. Auli Paavola on laatinut valtuutetulle raportin lasten ja nuorten elinoloja koskevista tilastoista ja muista tietolähteistä valtionhallinnossa. Siinä on myös arvioitu tiedonkeruun kehittämistarpeita.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.