Lööpit osana lasten kasvuympäristöä – Vanhempien kokemuksia kartoittava selvitys

Päivi Tuononen
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2006:2.
Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 20 s) >>

Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Suomen Vanhempainliiton tuoreessa selvityksessä ”Lööpit osana lasten kasvuympäristöä” kartoitettiin vanhempien mielipiteitä ja kokemuksia lööpeistä. Lisäksi selvitettiin vanhempien näkemyksiä median aiheuttamista haitoista, mediasuojelusta ja -kasvatuksesta.
Selvityksen lähtökohtana olivat lapsiasiavaltuutetun toimistoon tulleet lukuisat lööppejä koskeneet yhteydenotot huolestuneilta vanhemmilta.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.