Med adress till vuxna! – Barn och ungdomar berättar hur deras rättigheter tillgodoses i Finland

Päivi Tuononen
Barnombudsmannens byrå. Utredningar 4:2008.
Publicerad på nätet 4/2009. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf, 60 s)
Läs sammandraget (pdf, 2 s)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.