”Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?” – Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

Anu-Leena Arponen
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 1:2007.
Julkaistu verkossa 3/2007. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 57 s)

Lapset haluavat vaikuttaa enemmän koulun arkeen eli tilojen viihtyisyyteen, ruokailuun, koulupäivän rakenteeseen sekä opetukseen liittyviin asioihin. Tämä käy ilmi lapsiasiavaltuutetun tekemästä selvityksestä ”Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?” – Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään. Selvityksessä kysyttiin ala- ja yläkouluikäisten mielipiteitä muun muassa kouluviihtyvyydestä, kuntien palveluista, turvallisuudesta, alkoholipolitiikasta sekä vaikutusmahdollisuuksista.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.