Barnombudsmannens årsbok 2009: Barnets rättigheter i två årtionden i Finland

Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5.
Publicerad på nätet 10/2009. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf, 88 s)

Temat för barnombudsmannens fjärde årsbok är Barnkonventionens 20-årsjubileum. I den här boken bedömer barnombudsmannens byrå och flera experter vilka framsteg man gjort och nuläget i fråga om barnets rättigheter i Finland. Årsboken beskriver också det arbete som gjorts vid barnombudsmannens byrå under år 2008. Som helhet ger årsboken läsaren en god föreställning om de teman som är aktuella i finländsk barnpolitik.

Tillsammans med olika aktörer arbetar barnombudsmannen för barnets bästa och dess rättigheter. En viktig del av ombudsmannens arbete består i att se till att barns och ungdomars uppfattningar och erfarenheter beaktas i beslutsfattande som gäller dem. Varje år ger barnombudsmannen till statsrådet en berättelse över sin verksamhet och över läget i fråga om barns välbefinnande och rättigheter.

Grunden för barnombudsmannens verksamhet är FN:s konvention om barnets rättigheter.
Ombudsmannen är en självständig myndighet på riksnivå med placering i Jyväskylä.

De vinnande bidragen i den riksomfattande skrivtävlingen för lågstadieelever i anledning av Barnkonventionens jubileum finns publicerade i denna årsbok.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.