Barnombudsmannens initiativ till förnyelse av tjänsterna för små barn

Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:4.
Publicerad på nätet 10/2009. Bara på webben.

Läs publikationen (pdf, 12 s)

Social- och hälsovårdsministeriet håller på att bereda en reform av lagen om barndagvård. Barnombudsmannen föreslår att reformen mer vittgående anknyts till tjänsterna för små barn (0-8 år). Barnombudsmannen föreslår förbättringar av föräldraledigheterna och tjänsterna i anslutning till barndagvården, rådgivningen, småbarnspedagogiken samt morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utgångspunkten är barnets väl och de rättigheter som har fastställts i FN:s konvention om barnets rättigheter. Publikationen innehåller en sammanställning av barnombudsmannens riktlinjer för utvecklingen av tjänsterna för barn i de tidiga åren.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.