Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2009: Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:1.
Julkaistu verkossa 8/2009. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 132 s)

Lapsiasiavaltuutetun neljännen vuosikirjan teemana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 20-vuotisjuhlavuosi. Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja eri asiantuntijat arvioivat tässä kirjassa lapsen oikeuksien edistymistä ja tilaa Suomessa. Vuosikirja kertoo myös lapsiasiavaltuutetun toimiston työstä vuonna 2008. Vuosikirjasta kokonaisuutena lukija saa hyvän käsityksen suomalaisen lapsipolitiikan ajankohtaisista teemoista.

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tärkeä osa valtuutetun työtä on varmistaa, että lasten ja nuorten käsitykset ja kokemukset otetaan huomioon heitä koskevassa päätöksenteossa. Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomuksen toiminnastaan sekä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien tilasta.

Lapsiasiavaltuutetun toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Valtuutettu on itsenäinen, valtakunnallinen viranomainen, jonka toimipaikka on Jyväskylä.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.