Lasten varhaisten vuosien palveluista parempi kokonaisuus

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:3.
Julkaistu verkossa 10/2009. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 12 s)

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä päivähoitolain uudistaminen. Lapsiasiavaltuutettu esittää, että uudistus liitetään laajemmin pienten lasten (0-8 vuotta) palveluihin. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa parannuksia vanhempainvapaisiin sekä lasten päivähoitoa, neuvolaa, varhaiskasvatusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeviin palveluihin. Lähtökohtana on lapsen etu ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyt oikeudet. Julkaisuun on koottu lapsiasiavaltuutetun linjaukset lasten varhaisten vuosien palveluiden kehittämiseksi.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.