Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling (Sammarbetspublikation)

Nordisk Ministerråd & Nordisk Råd
Publicerad på nätet 18.11.2009.

Läs publikationen (på norska) (pdf, 109 s)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.