Barnombudsmannens årsbok 2010: Barns rättigheter upp på agendan i Finland

Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2010:2.
Publicerad på nätet 5/2010. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf, 92 s)

Årsboken är nyttig läsning för kommunala beslutsfattare och myndigheter som planerar välfärdstjänster för barn och ungdomar. Siktet är även inställt på framtida uppgifter, och målsättningen är att framöver stärka sådana strukturer inom den statliga och kommunala förvaltningen som stöder barns rättigheter. Årsboken innehåller även stoff för den samhällsdebatt som kommer att föras inför riksdagsvalet 2011.

Barnombudsmannen är en självständig myndighet som bevakar och främjar barns intressen och rättigheter på en allmän samhällsnivå. Barnombudsmannen avger årligen en rapport i form av en årsbok till statsrådet beträffande sin verksamhet samt barns och ungdomars välfärd och hur deras rättigheter tillgodoses i Finland.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.