Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:2.
Julkaistu verkossa 5/2010. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 92 s)

Vuosikirjassa on hyödyllistä luettavaa kuntien päättäjille ja viranomaisille, jotka suunnittelevat lasten ja nuorten hyvinvointipalveluita. Siinä katsotaan myös eteenpäin ja asetetaan tavoitteeksi lapsen oikeuksia tukevien rakenteiden vahvistaminen valtionhallinnossa ja kuntatasolla. Kirja antaa aineksia myös seuraavien eduskuntavaalien alla käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Valtuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan sekä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta ja hyvinvoinnista Suomessa vuosikirjan muodossa.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.