Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? – Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta

Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö
Julkaisijat: Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Kuntaliitto.
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3.
Julkaistu verkossa 5/2010. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 40 s)

Lastensuojelun Keskusliitto, Kuntaliitto ja Lapsiasiavaltuutettu haluavat edistää keskustelua suomalaisen lastensuojelun laadusta, vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Sosiaalityön professori Tarja Pösön ja perhekuntoutuskeskuksen johtaja Aila Puustinen-Korhosen puheenvuoron taustalla on havainto siitä, että lastensuojelu ei pysty turvaamaan kaikille sijoitetuille lapsille hyvään lapsuuteen kuuluvaa turvallisuutta ja pysyvyyttä. Asiaa tarkastellaan huostaan otetun lapsen sosiaalisten suhteiden, tukitoimenpiteiden ja työntekijäsuhteiden pysyvyyden näkökulmasta.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.