Barnombudsmannens årsbok 2011: Tid för barnet – värde åt uppfostran

Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2011:8.
Publicerad på nätet 16.6.2011. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf, 51 s)

Barnombudmannens årsbok 2011 är beslutsfattarens handbok i viktiga frågor som gäller barn och ungdomar. Årsbopkens teman grundar sig på barnens och de ungas regerimgsprogram 2011-2015, som har utarbetats i samarbete mellan olika aktörer. Barnombudsmannen raporterar årligen till statsrådet om sin verksamhet, om barn och de ungas välfärd samt om hur barnets rättigheter tillgodoses i Finland.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.