Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi – Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:10.

Julkaistu verkossa 9.11.2011. Vain verkkoversio.

Lue julkaisu (pdf, 43 s)

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on selvitetty vuosina 2009- 2011 vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksien toteutumista sekä suomalaisen vammaispolitiikan kehittymistä lasten näkökulmasta. Johtopäätökset on koottu tähän julkaisuun. Julkaisu sisältää myös katsauksen vammaisten lasten oikeuksiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja niiden seurannan valossa.

Selvitystyö osoitti, että suomalaiseen vammaispolitiikkaan tarvitaan nykyistä vahvempaa lapsen oikeuksien näkökulmaa. Uudistamista tarvitaan niin lainsäädännössä, toimintakäytännöissä kuin asenteissakin. Lapsi tulee nähdä ensisijaisesti lapsena eikä vammansa tai diagnoosinsa määrittämänä.

Julkaisun tarkoituksena on avata keskustelua vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksien toteuttamisesta täysipainoisesti. Tähän työhön tulee sitoutua sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla – niin lainsäädännössä kuin lähiyhteisöjen toiminnassakin.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.