Kirsi Pollari
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9.
Julkaistu verkossa 5/2011. Ei painoversiota.

Lue julkaisu (pdf, 97 s, 2,8 M)

Kirsi Pollari on selvittänyt  lapsiasiavaltuutetun toimistolle lasten ja nuorten asemaa terveydenhuollossa potilasasiamiestoiminnan näkökulmasta. Taustaksi hän on koonnut perusteellisen katsauksen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin. Selvitys perustuu 67 potilasasiamiehelle syksyllä 2010 tehtyyn kyselyyn. Selvitys osoittaa, että lasten ja nuorten asemaa potilaana ei ole suomalaisessa terveydenhuollossa kehitetty lapsen oikeuksien näkökulmasta kokonaisvaltaisesti. Kirsi Pollarin selvitys antaa hyödyllistä pohdittavaa jokaiselle lapsen asemasta terveydenhuollossa kiinnostuneelle.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.