Lapsivaikutusten arviointi – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia

Kirsi Alila, Ediva Oy
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7.
Julkaistu verkossa 6.4.2011. Verkko- ja painoversio.

Lue julkaisu (pdf, 92 s)

Lapsivaikutusten arviointi on tapa tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena, lapsia ja heidän vanhempiaan kuunnellen ja osallistaen. Taustalla on YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus ja sen velvoite tavoitella lapsen parasta, kun yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään. Arviointi soveltuu sekä valtion, kuntien kuin seurakuntienkin päätöksentekoon. Julkaisussa käydään läpi muissa maissa sovellettuja malleja sekä kerrotaan esimerkkejä kotimaisesta kehittämistyöstä.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.