Slå inte barnet! Nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn 2010–2015 (Sammarbetspublikation)

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2011:12.
Publicerad på nätet 15.9.2011. Webbpublikation och tryckt publikation.
Publicarad på finska och engelska 22.10.2010.

Lue julkaisu (pdf, 118 s)
Läs publikationen (pdf, 107 s)
Read the publication (pdf, 44s)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.