Barnombudsmannens årsbok 2012: En kommun för barn och unga skapar välfärd

Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2012:5.
Publicerad på nätet 19.6.2012. Webbpublikation och tryckt publikation.

Barnombudsmannen rapporterar årligen till statsrådet om sin verksamhet samt om barnens och ungdomarnas välbefinnande i Finland. Denna årsbok Šr också ett faktaspäckat infopaket om barnens och de ungas rättigheter till kommunala beslutsfattare.

Läs publikationen (pdf, 71 s)

Barn och unga och deras föräldrar lever sin viktigaste vardag i hemkommunen, i dess boendemiljö och med dess tjŠnster. Kommunen kan med sina lösningar bidra till att de vuxna fattar kloka beslut för barnets bästa. En kommun som är bra för barn och unga är också i skattebetalarnas intresse. Kommunen kan erbjuda tjänster som har större effekt om även de faktorer som är viktiga för barn och unga beaktas vid utvecklandet av kvaliteten.

Årsboken är tvåspråkig: den är både på finska och på svenska.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.