Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012: Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:5.
Julkaistu verkossa 18.6.2012. Verkko- ja painoversio

Lue vuosikirja

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Tämä vuosikirja on myös tiivis tietopaketti kuntapäättäjille lasten ja nuorten oikeuksista.

Lapset ja nuoret vanhempineen elävät tärkeintä arkeaan kotikunnassa, sen asuinympäristöissä ja palveluissa. Kunta voi ratkaisuillaan tukea aikuisten viisaita valintoja lasten hyväksi. Lapsille ja nuorille hyvä kunta on myös veronmaksajan etu. Kunnan palveluista saadaan vaikuttavampia, kun myös lasten ja nuorten tärkeät asiat otetaan huomioon niiden kehittämisessä.

Julkaisu on suomen- ja ruotsinkielinen.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.