Förverkligas dina rättigheter?

Information om mänskliga rättigheter för barn och unga
Barnombudsmannens byrås publikationer 2013:8
Publicerad på nätet 28.8.2013. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf 16 s. 1,4 Mt)

Denna broschyr ger information om barns och ungas mänskliga rättigheter i Finland och om barnombudsmannens verksamhet. Denna broschyr berättar också om vilka rekommendationer
FN har gett finska staten för att främja barnets rättigheter.

Barnombudsmannen anser att det för barnens liv i Finland behövs

  • mer vuxennärvaro och mindre ensamhet
  • mer lek och mindre prestation
  • fler tjänster som hjälper och stöder familjer
  • fler möjligheter för barnen att delta, påverka och bli hörda.

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.