Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Broschyr.

Barnombudmannens publikationer 2013:11
ISSN 1798-4009 (online)
ISBN 978-952-00-3635-5 (PDF)
Publicerad på nätet 24.10.2013

Alla männsikor omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. Som barn betraktas alla människor under 18 år. De mänskliga rättigheterna är beskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Broschyren berättar vad FN:s konvention om barnets rättigheter innebär och vad dess 54 artiklar i korthet innehåller.

Läs publikationen  (pdf 1,3 Mb)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.