Kommunreformen är en fråga för barn och unga

Barnombudsmannens byrås publikationer 2013:6
Publicerad på nätet 2.5.2013. Webbpublikation och tryckt publikation.

Läs publikationen (pdf 8 s. 1,4 Mt)

Vet du vilka tjänster är viktiga för barn och unga i vardagen? Informerar din kommun barn och unga om planer och tjänster? Planerar man en kommunfusion i din kommun? Har du frågat barn och unga?

Unga med erfarenhet av kommunsammanslagningar i sina hemkommuner har förberett ett ställningstagande som anvisning åt kommunala beslutsfattare. Barnombudsmannens byrå och barnombudsmannadelegationen (www.lapsiasia.fi) har verkat som samarbetspartner. Ställningstagandet överlämnades till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen i Helsingfors den 16 november 2012.

Broschyren kan beställas avgiftsfritt som tryckt version från barnombudsmannens byrå, lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.