Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa
– Genomförandet av barnets rättigheter i ljuset av kontakterna från medborgarna

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:9
Julkaistu 30.8.2013 verkkoversiona ja painettuna

Lapsiasiavaltuutetulle tulee joka vuosi noin 500 yhteydenottoa kansalaisilta, jotka toivovat kannanottoa lapsia ja nuoria koskeviin asioihin. Tämä vuosikirja kertoo, mistä asioista kansalaiset ovat ottaneet yhteyttä ja mitä yhteydenottojen perusteella on tehty.

Vuosikirja on samalla lain edellyttämä kertomus valtioneuvostolle lapsiasiavaltuutetun toiminnasta sekä lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Lue julkaisu – Läs publikationen
(pdf 80 s. 4,7 Mt)

Barnombudsmannens årsbok 2013
Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2013:9.
Publicerad 30.8.2013, webbpublikation och tryckt publikation

Barnombudsmannen kontaktas varje år cirka 500 gånger av medborgare som önskar att Barnombudsmannen tar ställning till frågor om barn och unga. Denna årsbok redogör för varför medborgarna har vänt sig till Barnombudsmannen och vad Barnombudsmannen har gjort med anledning av kontakterna.

Årsboken utgör samtidigt den berättelse om Barnombudsmannens verksamhet och genomförandet av barnets rättigheter i Finland som Barnombudsmannen ska lämna till statsrådet enligt lag.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.