Verksamhetsplanen för barnombudmannens byrå 2013

Fokusområden för barnombudmannens verksamhet 2013 är utnyttjandet av barns och ungdomars erfarenheter i utvecklingen av kommunerna samt främjandet av barns och ungdomars rättssäkerhet och -skydd. Temat för Internationella barndagen är handikappade barns rättigheter.

Läs verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå 2013 (pdf)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.