24.04.2014

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014

Eriarvoistuva lapsuus – Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3
Julkaistu painettuna ja verkkoversiona 25.4.2014

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta on lapsiasiavaltuutetun päätehtäviä. Tässä vuosikirjassa valtuutettu arvioi laajan tilastoaineiston avulla, miten lapset Suomessa voivat ja millaista tietoa lasten hyvinvoinnista on saatavilla.

Lasten hyvinvointi on määritelty perustuen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Katsaus on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Sen taustalla on vuosia kestänyt
yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden kehittämiseksi.

Julkaisu on samalla lain edellyttämä vuosittainen kertomus valtioneuvostolle lapsiasiavaltuutetun toiminnasta sekä lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Vuosikirja sisältää myös yhteenvedon lapsiasiavaltuutetun toimiston työstä ja tuloksista 2005-2013 sekä uuden lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan suuntaviivat nykyistä lapsiystävällisempään yhteiskuntaan.

Lue julkaisu (pdf)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.