Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Vuosikirjan 2014 taustaraportti.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:4.
Julkaistu verkkoversiona 25.4.2014

Lasten hyvinvoinnin seuranta on yksi lapsiasiavaltuutetun keskeisimmistä tehtävistä. Tämä raportti tarkastelee lasten hyvinvointia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti jaotellun kuuden ulottuvuuden valossa. Nämä kuusi ulottuvuutta ovat materiaalinen elintaso, terveys, koulu ja oppiminen, perhe, vapaa-aika ja osallisuus sekä valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu.

Tässä raportissa lasten hyvinvoinnin ulottuvuuksia on tarkasteltu 58 indikaattorin avulla. Indikaattoreita on arvioitu tiedon saatavuuden, käytettävyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Raportti sisältää myös toimenpidesuosituksia lasten hyvinvointitiedon seurantaan.

Katsaus on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Sen taustalla on vuosia kestänyt yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden kehittämiseksi.

Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Taustaraportti.  (pdf 4,5 Mt)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.