Verksamhetsplan för barnombudmannens byrå 2014

Barnombudmannens publikationer 2014:2

Publicerat på nätet 8.4.2014

Barnombudsmannen ska främja barnets bästa och rättigheter på en allmän samhällsnivå.
Vi arbetar genom att ta reda på vilka åsikter barnen och ungdomarna har, förmedla dessa till beslutsfattarna, informera om barnets rättigheter, följa upp barnens välfärd och påverka beslutsfattarna genom tal, möten, initiativ och utlåtanden.

År 2014 övergår byrån till en ny era. Den andra barnombudsmannen i Finland utnämns 1.5.
Även byråns administrativa läge är under utredning. Den 20 november 2014 fyller
FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år.

Läs verksamhetsplanen för barnombudmannens byrå 2014 (pdf)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.