Lapsibarometri 2016:
Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2016:2
ISBN 978-952-259-540-9
ISSN 1798-4009

Lapsibarometrin tarkoituksena on tuottaa säännöllisesti tietoa suomalaisten 6-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. Tutkimuksessa kerätään lasten omaa kokemustietoa heidän arjestaan ja elämästään. Vuonna 2016 ensimmäistä kertaa toteutetun Lapsibarometrin teemana oli luottamus, jota lähestyttiin kolmen näkökulman, ihmissuhteiden, tunteiden ja yhteiskunnan kautta. Lapsibarometrin aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla. Taloustutkimus Oy toteutti kesäkuussa 2016 yhteensä 414 haastattelua. Haastatteluissa lasten vanhemmat vastasivat taustakysymyksiin ja 6-vuotiaat lapset heille esitettyihin, arkea ja ihmissuhteita koskeviin kysymyksiin.

Lapsibarometri 2016 (pdf)Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.