11.12.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle kudoslain muuttamisesta
28.11.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
20.11.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
15.11.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
7.11.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (HE 123/2018 vp)
23.10.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä sekä siinä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista
3.10.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp)
1.10.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle selvityshenkilöiden raportista erityishuoltopiirien asemasta soteuudistuksessa
21.9.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
7.9.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta
7.9.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
31.8.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle Suomen 5. määräaikaisraportin laadintaa varten kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta
29.8.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta
8.8.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsidirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmämietinnöstä
7.8.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta genomilaiksi
2.7.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa/ ikäraja koskien alaikäisen oikeutta valita palveluntuottaja
31.5.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta HE
21.5.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräistä siihen liittyviksi laeiksi
14.5.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 16/2018 vp
9.5.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle maahanmuuttajalasten tilanteesta
7.5.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta biopankkilaiksi
30.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto YK:n pysyvälle edustajalle lapsiin kohdistuvan väkivallan ja koulukiusaamisen vastaisesta työstä
23.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
13.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
11.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
4.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostolle sekä kunta- ja terveysjaostolle
29.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ministeriöiden tulevaisuuskatsaukseen
26.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaasta lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
16.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle kansainvälisistä adoptioista
16.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi
9.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kudoslain muuttamisesta
7.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi
6.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle lasten mielenterveyspalveluista
2.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN; Kansalaisyhteiskunnan toimitilaa edistävät ja suojelevat hyvät käytännöt
1.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten
28.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön hyvien käytäntöjen työryhmälle; lapset rikoksen uhrina
27.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvatoimiksi Maahanmuuttovirastossa
15.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten vuoroasumisesta
18.1.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtion 5. ja 6. määräaikaisraportin luonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.