31.8.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle; arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista
26.8.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle; hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
20.8.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle; Esiselvitys kansalaisuutta koskevien säännösten muutostarpeista
21.7.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta
25.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta
18.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista
12.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
9.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; Euroopan neuvoston syrjimättömyyden, moninaisuuden ja osallisuuden johtokomitean koronaepidemiaa koskeva kysely
8.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 86/2020 vp
1.6.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle; Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
5.5.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi
8.4.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; Yhdistyneiden kansakuntien (YK) maahanmuuttajien ihmisoikeuksien erityisraportoijan kysely lasten säilöönoton lopettamisesta ja asianmukaisesta vastaanotosta sekä hoivasta
1.4.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
2.3.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta ”Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen”
2.3.2020Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset kommentit; Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnittelua koskeva kuulemistilaisuus 2.3.2020 sosiaali- ja terveysministeriössä
28.2.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; YK; Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen kansainvälinen yleissopimus; Suomen 8. määräaikaisraportin laatiminen
25.2.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto perhevapaauudistuksen valmisteluun
20.2.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle kansalaisaloitetta koskevaan asiantuntijakuulemiseen 20.2.2020: KAA 4/2019 vp Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
13.2.2020Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelman kuulemistilaisuuteen
23.1.2020Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset huomiot sosiaali- ja terveysministeriölle asiakasmaksulain uudistusta koskevaan kuulemistilaisuuteen 20.1.2020
17.1.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
16.1.2020Lapsiasiavaltuutetun lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
15.1.2020(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; EN; Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; viidennen valvontakier­­roksen välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpano

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.