Artikkeleita lapsioikeudesta

Hakalehto, Suvianna ja Helander, Merike: Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus lapsen oikeuksien näkökulmasta. Defensor Legis N:o 6/2017, s. 942-961 (referee-artikkeli), julkaistu 13.12.2017.

Helander, Merike: Utvecklingsbehov i den finländska lagstiftningen om barn. Bedömning av överensstämmelsen mellan FN:s konvention om barnets rättigheter  och den nationella lagstifningen. Nordisk Administrativt Tidskrift 1/2018 (online), s. 5-15


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.