Barnombudsmannen påverkar på den allmänna samhällsnivån så att barnets rättigheter beaktas bland annat i lagstiftningen. Barnombudsmannen har inte makt att ta itu med enskilda barn eller familjer och ombudsmannen har inte makt att uttala sig om dessa. Dessutom kan barnombudsmannen inte ändra beslut från andra myndigheter eller ta itu med klagomål om dem. Ombudsmannen för barns uppgifter regleras av en lag om barnombudsmannen (1221/2004).

Byrån i Jyväskylä

Barnombudsmannens byrå finns i Jyväskylä, i ämbetshuset Sinetti.

E-post: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Personal e-post: förnamn.efternamn(at)oikeus.fi
Tel: +358 (0)295 666 850
Social media:
Facebook
Twitter
Instagram
You Tube 

Postadress:

Barnombudsmannens byrå
Vapaudenkatu 58 A, 3. våningen
40100 Jyväskylä

Barnombudsmannen begäran om utnämningar och uppträdanden till administrativ assistent Rautio, inte till byråns adress.

Barnombudsmannen är att främja barnets bästa och rättigheter (artikel 2 i lagen om barnombudsmannen). I sin roll får barnombudsmannen många inbjudningar till olika tillfällen. Vi inbjuder alla inbjudningar att överväga hur barnombudsmannens deltagande i evenemanget främjar barnets rättigheter och att skicka en kort motivering i inbjudan. Motiveringen kommer att användas för att samla in uppgifter för den årliga statistiken och för utvärderingen av ombudsmannen för barns roll (se integritetsförklaring).

OBS! E-postanslutning är inte säker.

Vi arbetar på barnombudsmannens byrå

På byrån arbetar sex fast anställda personer: barnombudsmannen, en jurist, ett specialforskare, en överinspektör, en kommunikationsdesigner, och en administrativ assistent. Barnombudsmannen avgör inte frågor som gäller enskilda barn. Läs mera om barnombudsmannens uppgifter.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Administrativ assistent Pirkko-Liisa Rautio
kontakter och mediakontakt

Kommunikationsdesigner Pia Pihlainen
informering om barnets rättigheter
webbdesign

Jurist Merike Helander 
utlåtanden, motioner
barnombudsmannens rapport till parlamentet
barnombudsmannens rapport till UN

Specialforskare Terhi Tuukkanen 
barnforskning och barnbarometer
barns delaktighet

Överinspektör Katja Mettinen
Följning och rapportering
Vägledning
Barns delaktighet
Samordning av internationella verksamhet

Karri Kekkonen

Tuomo Virtanen

Överinspektör Anne Hujala (borta tills vidare)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.