Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä ja vastauspyyntö opetus- ja kulttuuriministeriölle/ Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.2.2016 käsittelemä toimenpideohjelma kuntien kustannusten karsimiseksi tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

Kirjelmä 22.2.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus kirjelmään 4.3.2016


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.