11.12.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle kudoslain muuttamisesta
28.11.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
20.11.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
15.11.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
7.11.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (HE 123/2018 vp)
23.10.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä sekä siinä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista
3.10.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp)
1.10.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle selvityshenkilöiden raportista erityishuoltopiirien asemasta soteuudistuksessa
21.9.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
7.9.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta
7.9.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
31.8.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle Suomen 5. määräaikaisraportin laadintaa varten kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta
29.8.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta
8.8.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsidirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmämietinnöstä
7.8.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta genomilaiksi
2.7.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa/ ikäraja koskien alaikäisen oikeutta valita palveluntuottaja
31.5.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta HE
21.5.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräistä siihen liittyviksi laeiksi
14.5.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 16/2018 vp
9.5.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle maahanmuuttajalasten tilanteesta
7.5.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta biopankkilaiksi
30.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto YK:n pysyvälle edustajalle lapsiin kohdistuvan väkivallan ja koulukiusaamisen vastaisesta työstä
23.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
13.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
11.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
4.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostolle sekä kunta- ja terveysjaostolle
29.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ministeriöiden tulevaisuuskatsaukseen
26.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaasta lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
16.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle kansainvälisistä adoptioista
16.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi
9.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kudoslain muuttamisesta
7.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi
6.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle lasten mielenterveyspalveluista
2.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN; Kansalaisyhteiskunnan toimitilaa edistävät ja suojelevat hyvät käytännöt
1.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten
28.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön hyvien käytäntöjen työryhmälle; lapset rikoksen uhrina
27.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvatoimiksi Maahanmuuttovirastossa
15.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten vuoroasumisesta
18.1.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtion 5. ja 6. määräaikaisraportin luonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.