13.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
11.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
4.4.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostolle sekä kunta- ja terveysjaostolle
29.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ministeriöiden tulevaisuuskatsaukseen
26.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaasta lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
16.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle kansainvälisistä adoptioista
16.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi
9.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kudoslain muuttamisesta
6.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle lasten mielenterveyspalveluista
2.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN; Kansalaisyhteiskunnan toimitilaa edistävät ja suojelevat hyvät käytännöt
1.3.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten
28.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön hyvien käytäntöjen työryhmälle; lapset rikoksen uhrina
27.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvatoimiksi Maahanmuuttovirastossa
15.2.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten vuoroasumisesta
18.1.2018Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtion 5. ja 6. määräaikaisraportin luonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.