Lasten sivut -rekisterin tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 JYVÄSKYLÄ
Vaihde +358 (0)295 666 850

2. REKISTERIN NIMI

Lapsiasiavaltuutetun toimiston Lastensivut -rekisteri

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Yhteyshenkilö:
Merike Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358 (0)295 666 850
lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Palautteen saaminen lapsilta.

Lasten lähettämien kuvien ja uutisten julkaisu Lasten sivuilla.

Käsittely perustuu lapsiasiavaltuutetun lakisääteiseen tehtävään edistää lapsen edun ja oikeuksien toteumista (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004, 2 § ja 3 §).

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä käsitellään lapsilta tulevaa palautetta, uutisia ja kuvia.

Lapset voivat lähettäessään tietoja antaa nimen tai nimimerkin, iän ja sähköpostiosoitteen, mutta tietojen antaminen ei ole pakollista.

6. TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta viranomaisen ulkopuolelle.

7. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Palautteen lähettämisen yhteydessä annetut henkilötiedot (mahdollinen nimi ja sähköpostiosoite) säilytetään vastauksen antamiseen asti. Anonymisoidut palautteet säilytetään pysyvästi. Verkkosivuilla julkaistut kuvat ja uutiset säilytetään pysyvästi. Kuvat ja uutiset, joita ei päätetä julkaista, poistetaan rekisteristä heti tämän päätöksen jälkeen.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Palautteen lähettämisen yhteydessä annettuja henkilötietoja ei julkaista.

Lasten sivuille lähetetty muu aineisto (kuvat ja uutiset) ei tule suoraan näkyviin verkkosivulle, vaan ne tarkastetaan lapsiasiavaltuutetun toimistolla ennen julkaisua. Lasten sivuilla ei julkaista kuvia, joista henkilö on tunnistettavissa. Myöskään lähettäjän koko nimeä ei julkaista kuvien yhteydessä. Uutisten sisältö tarkistetaan ennen julkaisua. Uutisen yhteydessä voidaan julkaista sen lähettäjän nimi, jos se on liitetty uutistekstiin.

Sähköiset tiedot säilytetään teknisesti suojatusti siten, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on yhteydenottoja käsittelevillä lapsiasiavaltuutetun toimiston virkamiehillä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin.

9. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus lapsiasiavaltuutetun toimistolta, että hänen tietojaan käsitellään tai ei käsitellä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot, jotka hän on itse toimittanut lapsiasiavaltuutetun toimistolle sekä tiedot siitä, miten hänen tietojaan on käsitelty.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisua rekisteröityä koskeviin virheellisiin tietoihinsa toimittamalla uudet korjatut tiedot lapsiasiavaltuutetun toimistolle ja pyytämällä virheellisen tiedon poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi rekisteristä tekemällä pyynnön lapsiasiavaltuutetun toimistolle.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta, annettu 27.4.2016, voimaantulo 25.5.2018.

 


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.