Tietoa lasten ja perheiden oikeusturvasta ja auttavista tahoista

Tältä sivulta löydät tukea tarjoavien toimijoiden yhteystietoja sekä ohjeita lasten ja perheiden palveluihin ja oikeusturvaan liittyen. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisen lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi ottaa niihin kantaa.

Oikeusturva tarkoittaa sitä, että henkilö – myös lapsi ja nuori – voi tehdä muistutuksen tai kantelun viranomaisen toiminnassa ollessaan tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Erimielisyystilanteissa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä selvittämään asiaa sitä hoitavan tahon kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tyytymätön voi tehdä muistutuksen kyseessä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön. Sosiaaliasiamies tai potilasasiamies avustavat muistutuksen tekemisessä. Viranomaisen toiminnasta voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

 

 

Tietoa lasten ja perheiden oikeusturvasta ja auttavista tahoista: UKK


Alta löydät lapsiasiavaltuutetulta usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vastauksia siitä, mihin voi olla yhteydessä erilaisissa lapsiin ja nuoriin liittyvissä ongelmatilanteissa. Julkisten palveluiden käytössä auttaa myös Kansalaisneuvonta.fi -palvelu (puh. 0295 000). 

 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Niinpä lapsiasiavaltuutettu ei voi ratkaista tai tutkia yksittäisen lasten tai perheiden asioita tai toisten viranomaisten toimintaa. Yksityiskohtaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen ei myöskään ole mahdollista. Valtuutettu voi kuitenkin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita, jotka muuten jäisivät vaille huomiota. 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

Laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004 (FINLEX)