2019 

Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2015–2019 lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2019

"Pitäisi ajatella koulutyön tekemistä ihan eri tavalla": Selvitys työelämään tutustumisjaksojen toteuttamisesta kouluissa

2018

Lapsibarometri 2018 

Köyhyydellä ei leikitä.  Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018 (pdf)  

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

2017

Onko lapsella oikeusturvaa? Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2017 (pdf)  

2016

Lapsibarometri 2016

Eriarvoistuva koulu? Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2016 (pdf)

2015

Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015 (pdf)

2014

Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Vuosikirjan 2014 taustaraportti (pdf)

Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 (pdf)

2013

Luota mun vahvuuksiin! (pdf) 

Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013 (pdf)

Kommunreformen är en fråga för barn och unga (pdf)

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia (pdf) 

2012

Kasvata ilolla! (pdf) 

Suojele unelmia, vaali toivoa - Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi (pdf)

Aikuinen - hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta! (pdf)

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia I En kommun för barn och unga skapar välfärd. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012 I Barnombudsmannens årsbok 2012 (pdf) 

Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. (pdf)

Toteutuvatko oikeutesi? Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille selkokielellä (pdf)

2011

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi - Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa (pdf)

Lasten kokemuksia terveydenhuollosta – Euroopan neuvoston lasten terveydenhuoltoon liittyvän kyselyn Suomen raportti (pdf) 

Slå inte barnet! Nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn 2010–2015 (pdf)

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta (pdf)

Aikaa lapselle – arvoa kasvatukselle. | Tid för barnet – värde åt uppfostran. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 | Barnombudsmannens årsbok 2011 (pdf)

Lapsen asema potilasasiamiesten työssä - lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi (pdf)

Lapsivaikutusten arviointi – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia (pdf)

Report to the UN Committee on the Rights of the Child - Supplementary report to Finland’s 4th Periodic Report January 2011 (pdf)

Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle - Lisäraportti Suomen hallituksen neljänteen määräaikaisraporttiin (pdf)

More Similar than Different - The Welfare of Roma Children and Youth and the Realization of their Rights in Finland (pdf)

Being Saami is a Gift" - The Welfare of Saami Children and the Realization of their Rights in the Finnish Saami Region (pdf)

2010

Lapsen paras etusijalle eropalveluissa (pdf)

Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010–2015 (pdf)

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? - Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta (pdf)

Barnombudsmannens årsbok 2010: Barns rättigheter upp på agendan i Finland (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle (pdf)

2009

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling (pdf)

Lasten varhaisten vuosien palveluista parempi kokonaisuus (pdf)

Barnombudsmannens initiativ till förnyelse av tjänsterna för små barn (pdf)

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia - Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa (pdf)

Barnombudsmannens årsbok 2009: Barnets rättigheter i två årtionden i Finland (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2009: Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa (pdf)

2006–2008 

Med adress till vuxna! - Barn och ungdomar berättar hur deras rättigheter tillgodoses i Finland (pdf)

Asiaa aikuisille! Lapset ja nuoret kertovat omien oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa (pdf) 

Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet (pdf)

Barnombudsmannens årsrapport 2008: Barn har rätt att delta (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua (pdf)

Sámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta ja váikkuhanvuoigatvuohta (pdf)

Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar (pdf)

Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa (pdf)

"Saamelaisuus on kuin lahja" - Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella (pdf)

Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen kehittämiseksi (pdf)

Nuorten itsemurhat Suomessa.Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä (pdf) 

Toimintakertomus vuodelta 2006 (pdf)

"Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?" - Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään (pdf)

Lööpit osana lasten kasvuympäristöä - Vanhempien kokemuksia kartoittava selvitys (pdf)

Lapsen huolto- ja tapaamisasioita sekä lastensuojelua koskevat asiakasyhteydenotot lapsiasiavaltuutetulle syksyllä 2005 (pdf)

Toimintakertomus vuodelta 2005 (pdf)