MITÄ EDISTÄMME?

Lapsen oikeuksien sopimus

Yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin YK:n 44. yleiskokouksessa 20.11.1989. Suomi saattoi sopimuksen lailla voimaan vuonna 1991. Täältä voit lukea sopimuksen tekstin kokonaisuudessaan

YK:n lapsen oikeuksien komitea

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa sopimusvaltioissa. Täältä voit lukea lisää komitean toiminnasta.

Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentteja. Niissä se tulkitsee sopimuksen takaamia oikeuksia. Täällä löydät yleiskommentit suomeksi.

Valitus lapsen oikeuksien komitealle

Lapsella tai lapsiryhmällä oikeus tehdä valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle, jos sopimusvaltio on loukannut lapsen oikeuksia. Komitea ottaa kantaa tutkimiinsa valituksiin ja antaa tarvittaessa suosituksia niiden perusteella.

Tietoa lasten ja perheiden oikeusturvasta ja auttavista tahoista

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisen lasten tai perheiden asioita, eikä lapsiasiavaltuutettu voi ottaa niihin kantaa. Täältä löydät tukea tarjoavien toimijoiden yhteystietoja sekä ohjeita lasten ja perheiden palveluihin ja oikeusturvaan liittyen.

Tietoa lasten ja perheiden oikeusturvasta ja auttavista tahoista: UKK

Mitä voin tehdä, kun

 

- lapseni on huostaanotettu enkä saa tavata häntä?

- eräässä perheessä lasta kohdellaan huonosti?

- kuulin radiosta lapsille sopimatonta mainontaa?

Esitteitä lapsen oikeuksista

Kaikki esitteemme ovat vapaasti ladattavissa, tulostettavissa ja jaettavissa. Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista? -esite on saatavilla suomen ja suomen selkokielen lisäksi ruotsiksi, pohjoissaameksi, koltansaameksi, inarinsaameksi, romanikielellä, englanniksi sekä venäjäksi. Esitteet ovat saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa.