MITÄ EDUSTAMME?

Valtuutetun tehtävät

Lapsiasiavaltuutettu rakentaa lapsille hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lapsiasiavaltuutetun työtä ohjaa laki lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004). Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59-60/1991).

Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Elina Pekkarinen toimii lapsiasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 1.5.2019. 

Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta. Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten.

Nuoret neuvonantajat

Vanhempien ja päättäjien on tärkeää kuulla lasten ja nuorten arjesta ja kokemuksista. Lapsiasiavaltuutettu ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteistä ja välittää niitä päättäjille. Lapset ja nuoret ovat neuvonantajina lapsiasiavaltuutetun työssä (Nuoret neuvonantajat, NuoNe).

Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasiavaltuutetun strategiassa määritellään toiminnan ja vaikuttavuuden tavoitteet. Toimintasuunnitelma kertoo, miten tavoitteet saavutetaan. Painopistealue vuonna 2021 on yhdenvertaisuus.

Vuosikertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa valtioneuvostolle toiminnastaan vuosikertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen toteutumista ja kehitystä Suomessa. Lapsiasiavaltuutettu antaa neljän vuoden välein eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan.