MITÄ EDUSTAMME?

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

Lapsiasiavaltuutettu rakentaa lapsille hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lapsiasiavaltuutetun työtä ohjaa laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004 (FINLEX). Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991 (FINLEX)

Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta. Valtioneuvosto on asettanut lapsiasianeuvottelukunnan lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten. Lapsiasiavaltuutettu on lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja.

Nuoret neuvonantajat

Vanhempien ja päättäjien on tärkeää kuulla lasten ja nuorten arjesta ja kokemuksista. Lapsiasiavaltuutettu ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteistä ja välittää niitä päättäjille. Lapset ja nuoret ovat neuvonantajina lapsiasiavaltuutetun työssä (Nuoret Neuvonantajat, NuoNe).

Strategiat ja toimintasuunnitelmat

Lapsiasiavaltuutetun strategiassa 2019-2024 määritellään mm. toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden tavoitteet. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma kertoo, miten tavoitteet saavutetaan. Painopistealue vuonna 2020 on maapallon tulevaisuus lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Vuosikertomukset ja koosteet

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen toteutumista ja kehitystä Suomessa. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu antaa neljän vuoden välein eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan.