MITÄ TEEMME?

Lausunnot

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

Aloitteet ja kannanotot

Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa muun muassa arvioimalla valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja tekemällä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee erilaisia kannanottoja ja selvityksiä ajankohtaisista teemoista.

Lapsibarometri

Lapsibarometri on tutkimus 6-vuotiaiden suomalaislasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksessa selvitetään lasten omia kokemuksia heitä koskettavista teemoista. Lapsibarometri toteutetaan joka toinen vuosi. Ensimmäinen Lapsibarometri toteutettiin vuonna 2016. Uusin Lapsibarometri julkaistiin joulukuussa 2020.

Lasten kuulemiset

Lapsiasiavaltuutettu kuulee vuosittain erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä (Nuoret Neuvonantajat). Kuulemisissa lapset ja nuoret kertovat valtuutetulle arjestaan ja elämästään lapsiasiavaltuutetulle. Kokemustietoa hyödynnetään esimerkiksi lapsiasiavaltuutetun lausunnoissa tai aloitteissa. Valtuutetun tapaamat ryhmät edustavat monipuolisesti erilaisten lasten ja nuorten elämänaloja.

Pyöreän pöydän keskustelut

Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskusteluja lapsen oikeuksiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Pyöreän pöydän keskusteluun kutsutaan laaja-alaisesti esimerkiksi asiantuntijoita, viranomaisia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita.

Tiedotteet

Täällä voit lukea lapsiasiavaltuutetun tiedotteita vuodesta 2005 alkaen

Uutiskirjeet

Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisee uutiskirjeitä 2 – 4 kertaa vuodessa. Täällä voit lukea uutiskirjeitä ja tehdä uutiskirjetilauksen.

Mediakatsaus

Täältä löydät luettelon lapsiasiavaltuutettuun liittyvistä mediajulkaisuista ajalta 5/2005–2/2020.

Videot

Lapsiasiavaltuutetun viimeisimmät videot löytyvät täältä.