MITÄ TEEMME?

Tiedotteet

Ajankohtaisiin asioihin voi tutustua lapsiasiavaltuutetun tiedotteiden kautta. Arkistosta löytyvät tiedotteet vuodesta 2005 alkaen.

Lausunnot

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

Aloitteet ja kannanotot

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja tekee aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee kannanottoja ja selvityksiä ajankohtaisista teemoista.

Lapsibarometri

Lapsibarometri on tutkimus kuusivuotiaiden suomalaislasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksessa selvitetään lasten omia kokemuksia heitä koskettavista teemoista. Uusin Lapsibarometri julkaistiin joulukuussa 2020.

Lasten kuulemiset

Lapsiasiavaltuutettu kuulee vuosittain erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä (Nuoret Neuvonantajat). Kuulemisissa lapset ja nuoret kertovat valtuutetulle arjestaan ja elämästään lapsiasiavaltuutetulle. Kokemustietoa hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun toiminnassa. Valtuutetun tapaamat ryhmät edustavat monipuolisesti erilaisten lasten ja nuorten elämänaloja.

Pyöreän pöydän keskustelut

Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskusteluja lapsen oikeuksiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Pyöreän pöydän keskusteluun kutsutaan laaja-alaisesti esimerkiksi asiantuntijoita, viranomaisia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita.

Julkaisut

Kaikki Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja -sarjan julkaisut löytyvät täältä.

Uutiskirjeet

Uutiskirjeeseen kootaan lapsiasiavaltuutetun toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita neljä kertaa vuodessa. Täällä voit lukea aiempia uutiskirjeitä ja tehdä uutiskirjetilauksen omaan sähköpostiisi.