Palvelut ja oikeusturva: UKK

Tälle sivulle on koottu lapsiasiavaltuutetulta usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vastauksia siitä, mihin voi olla yhteydessä erilaisissa lapsiin ja nuoriin liittyvissä ongelmatilanteissa. Julkisten palveluiden käytössä auttaa myös Kansalaisneuvonta.fi -palvelu (puh. 0295 000). 

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Niinpä lapsiasiavaltuutettu ei voi ratkaista tai tutkia yksittäisen lasten tai perheiden asioita tai toisten viranomaisten toimintaa. Yksityiskohtaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen ei myöskään ole mahdollista. Valtuutettu voi kuitenkin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita, jotka muuten jäisivät vaille huomiota. 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

Laki lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004)

 

Lisätietoa

 

Lastensuojelun käsikirja – kattavasti tietoa lastensuojelusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL)
 

Valvira –  yleistä tietoa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja oikeusturvasta
 

Oikeusturvakeinot lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa -opas kaikille, jotka työssään tai muutoin kohtaavat lapsen oikeusturvaan liittyviä tilanteita lastensuojelussa (Lastensuojelun Keskusliitto)


Lastensuojelu.info  –  yleisluontoista tietoa lastensuojelusta usealla kielellä (Lastensuojelun Keskusliitto)