Vuosikertomukset ja koosteet

Lapsiasiavaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan kertomuksen, jossa arvioi lasten oikeuksien ja elinolojen kehitystä sekä tarvittavia lainsäädännön uudistustarpeita. 

Lapsiasiavaltuutettu antaa neljän vuoden välein eduskunnalle kertomuksen, jossa arvioi Suomen lainsäädännön suhdetta YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.