Tjänster och rättskydd: aktörer som erbjuder stöd

Barnombudsmannen har inte behörighet att avgöra ärenden som gäller ett enskilt barn eller familjer och därför kan barnombudsmannen inte ta ställning i dem. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd samt anvisningar om tjänster för barn och familjer och deras rättsskydd.