Párnái uáinuh jieijâs pyereestvajemist já vuoigâdvuođâi olášuumist čielgejuvvojeh

Pärniäššiváldálii toimâttâh já aalmuglâš pärnistrategia piejih hoton čielgiittempargo sämmilâš párnái já nuorâi pyereestvajemist já vuoigâsvuođâi olášuumist Suomâst. Čielgiittâs olášutteh oovtâstpargoost sämitiggijn já nuorttlii sijdâčuákkimáin. Čielgiittâs addel tehálii tiäđu sämmilâš párnái já nuorâi jieijâs uáinuin.

– Pärniäššiváldálii Nuorâ rävvejeijeeh -teivâmijn lep savâstâllâm sämmilâš párnáiguin sii uáinuin. Savâstâllâmijn lep tiäduttâm sämmilâšvuođâ merhâšumen, sämikielâ kevttimpn, kuávlu palvâlusáid já kulttuurân sehe kuhes koskâmađhijd lohtâšuvvee teemaid. Lii tehálâš, ete tääl pyehtip čuággiđ vijđáht uáinuid sämmilâš párnáin já nuorâin alnees, pärniäššiváldálâš Elina Pekkarinen iätá.

Sämmilâš párnááh mainâstij pärniäššiváldálii teivâmijn meiddei, ete tuáivuh nubástus too, ete sii kielâ já kulttuur tobdeh já iberdeh hyeneeht sämikuávlu ulguubeln.

Čielgiittâs lii vuávájum sämitige já pärniäšiváldálii toimâttuv oovtâstpargon juovlâmáánu 2021 rääjist. Čielgiittâs lii finnim siärvulii miettân sämitiggeest.

– Lii uáli tehálâš, ete sämmiliih láá ain fáárust vuáváámijn, ko lii koččâmâš sämmiláid kyeskee aašijn, stivrimjuávhu jeessân, sämitige sosiaal- já tiervâsvuođâčällee Anne Länsman-Magga sehe nuortlij sijdâčuákkim ovdâsteijee Anna-Katariina Feodoroff tiäduttává.

– Taan pärniäššiváldálii olásuttem čielgiittâsâst tehálâš lii, ete sämmilâš párnááh já nuorah iä lah tutkâmuščuosâttuvah, peic aktiivliih já kuávdášliih uásiväldeeh, kiäh šaddeh kullum jieijâs vuolgâsoojijn, Länsman-Magga juátká.

 

Párnái já nuorâi uáinuh sämmilii päikkikuávlust já ton ulguubeln ässein

Čielgiittâs puátuseh mainâsteh párnái já nuorâi pyereestvajemist já vuoigâdvuođâi olášuumist sii jieijâs uáinust.

– Keesi äigin sahhiittâllâp motomijd párnáid já nuorâid čielgiittâs koijâdâllâmluámáttuv rähtim vuáđđun. Čohčâmáánust lekkâp koijâdâllâm, moos lii máhđulâšvuotâ väldiđ uási sehe sämikuávlu párnáin já nuorâin ete sämikielâ káidusmáttááttâsân uásálistee párnáin já nuorâin. Koijâdâlmist tieđettep huolâtteijeid, spesiaaltotkee Elina Weckström pärniäššiváldálii toimâttuvvâst maainâst.

Čielgiittâs puátusijd almostittep algâivveest 2023. Puátusijd raportistep nuuvt, ete ohtuunis västideijeid ij pyevti tubdâđ. Čielgiittâs lii ruttâdum uássin aalmuglii pärnistrategia tooimânpieijâmvuávám.