Mánáidáittardeaddjin Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen doaibmá mánáidáittardeaddjin. Son álggahii virggis 1.5.2019.

Mánáidáittardeaddjin Elina Pekkarinen.

Elina Pekkarinen lea riegádan Espoos jagis 1975. Pekkarinen lea studeren sosiálabarggu Helssega universitehta stáhtadiehtagiid dieđagottis, ja bargan oahpuid áigge sosiálabargin Itäkeskus sosiálabálvalusdoaimmahagas ja bagadallin Naulakallio dikšun- ja bajásgeassinruovttuin. Go son gárvánii stáhtadiehtagiid magisttarin ja sosiálabargin jagi 2004, son sirdašuvai mánáidsuodjaleami sosiálabargin Máttanuorta-Helssegii. 

Pekkarinen máhcai doavttirskuvlejupmái Helssega universitehtii jagi 2005 ja barggai joatkkaoahpuid lassin Helssega Sosiálagohcima sosiálabargin. Pekkarinen nákkáhalai doavttirin jagi 2010 nuoraidrihkolašvuođa ja mánáidsuodjaleami historjjá dutkan dutkamušain, mii oaččui sosiálabarggu vuosttaš laudatur-árvosáni Suomas. Nákkáhallama maŋŋá son barggai vehá áigge Dearvvašvuođa ja buresveadjima lágádusas, gos son sirdašuvai mánáidsuodjaleami dutkamušprošeaktakoordináhtoriin Nuoraiddutkanfierpmádahkii (Nuorisotutkimusverkosto).

Jagi 2013 son oaččui Suoma Akademiija golmmajagi dutkamušdoavttirruhtadeami mánáid ja nuoraid duvdašuvvama guoskevaš dutkamušprošektii. Seamma jagi son válljejuvvui Nuoraiddutkanfierpmádaga dutkin. Dutkamušdoavttirprošeavtta nohkama maŋŋá jagi 2016 son barggai Nuoraiddutkanfierpmádaga hovdejeaddji dutkamušhoavdan. Jagi 2019 son doaimmai Turku universitehta sosiálabarggu mearreáigásaš professorin, gos son sirdašuvai mánáidáittardeaddji bargui. 

Pekkarinen lea doaibman máŋggain luohttámušbargguin, dego Mánnávuođadutkamuša (Lapsuudentutkimus) searvvi sátnejođiheaddjin jagiin 2013–2017 ja Helssega hálddahusrievtti mánáidsuodjaleami áššedovdilahttun jagiin 2009–2019. Son lea vurdnon duopmára vurdnosa jagi 2009.

Elina Pekkarinen nammaduvvui Helssega universitehta doseantan jagi 2018. Son lea almmustahttán máŋggaid dutkamušartihkkaliid ja stuorra álbmogii oaivvilduvvon čállosiid ja doaimmahan máŋggaid dieđalaš bargguid.