Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen toimii lapsiasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 1.5.2019. 

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen nojaa harmaaseen seinään ja hymyilee kameralle.

Elina Pekkarinen on syntynyt Espoossa vuonna 1975. Pekkarinen on opiskellut sosiaalityötä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja työskennellyt opintojen ohessa sosiaalityöntekijänä Itäkeskuksen sosiaalipalvelutoimistossa sekä ohjaajana Naulakallion hoito- ja kasvatuskodeissa. Valmistuttuaan valtiotieteiden maisteriksi ja sosiaalityöntekijäksi vuonna 2004 hän siirtyi lastensuojelun sosiaalityöntekijäksi Kaakkois-Helsinkiin. 

Pekkarinen palasi tohtorikoulutettavaksi Helsingin yliopistoon vuonna 2005 ja työskenteli jatko-opintojen ohessa Helsingin Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijänä. Pekkarinen väitteli tohtoriksi vuonna 2010 nuorisorikollisuuden ja lastensuojelun historiaa tarkastelevalla tutkimuksella, joka sai sosiaalityön ensimmäisen laudaturin arvosanan Suomessa. Väittelyn jälkeen hän työskenteli hetken Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, josta siirtyi lastensuojelun tutkimushankekoordinaattoriksi Nuorisotutkimusverkostoon.

Vuonna 2013 hän sai Suomen Akatemian kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevaan tutkimushankkeeseen. Samana vuonna hänet valittiin Nuorisotutkimusverkoston tutkijaksi. Tutkijatohtorihankkeen päätyttyä vuonna 2016 hän työskenteli Nuorisotutkimusverkoston vs. tutkimuspäällikkönä. Vuonna 2019 hän toimi Turun yliopiston sosiaalityön ma. professorina, josta hän siirtyi lapsiasiavaltuutetun tehtävään. 

Pekkarinen on toiminut lukuisissa luottamustehtävissä, kuten Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtajana vuosina 2013–2017 ja Helsingin hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijajäsenenä vuosina 2009–2019. Hän on vannonut tuomarinvalan vuonna 2009.

Pekkarinen nimitettiin Helsingin yliopiston dosentiksi vuonna 2018. Hän on julkaissut lukuisia tutkimusartikkeleita ja suurelle yleisölle suunnattuja kirjoituksia sekä toimittanut useita tieteellisiä teoksia.