YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Lapsen oikeuksien komitea julkaisee yleissopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista. Tulkinnat koskevat sekä yksittäisiä artikloja että erilaisia teemoja. Tähän mennessä komitea on julkaissut yhteensä 24 yleiskommenttia. 

YK:n lapsen oikeuksin yleiskommentit (OHCHR) ovat tärkeä työkalu jokaiselle lasten kanssa toimivalle. Ne auttavat ymmärtämään yleissopimuksen sisältöä ja sen asettamia velvoitteita. Yleiskommentit koskevat muun muassa julkista tai yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomioistuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä.

Voit lukea englanniksi kaikki 24 yleiskommenttia lapsen oikeuksien komitean verkkosivuilta (OHCHR). Suomeksi käännetyt 24 yleiskommenttia ovat luettavissa alta. Käännökset ovat epävirallisia. Ruotsinkieliset yleiskommentit voit lukea Ruotsin lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta (barnombudsmannen) (Allmänna komentarer).

Yleiskommentti nro 1 (2001) 29 artiklan 1 kohta: Koulutuksen tavoitteet (pdf) 

Yleiskommentti nro 2 (2002) Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli (pdf)

Yleiskommentti nro 3 (2003) HIVsta/AIDSista ja lapsen oikeuksista (pdf)

Yleiskommentti nro 4 (2003) nuorten terveydestä ja kehityksestä lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä (pdf)

Yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet (pdf)

Yleiskommentti nro 6 (2005) Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella (pdf)

Yleiskommentti nro 7 (2006) Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa (pdf)

Yleiskommentti nro 8 (2006) Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta rankaisumuodoilta (pdf)

Yleiskommentti nro 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet (pdf)

Yleiskommentti nro 10 (2007) Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa (pdf)

Yleiskommentti nro 11 (2009) Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksensa mukaiset oikeutensa (pdf)

Yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi (pdf)

Yleiskommentti nro 13 (2011) Lapsen oikeus olla joutumatta väkivallan kohteeksi (pdf)

Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta) (pdf)

Yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla) (pdf)

Yleiskommentti nro 16 (2013) sopimusvaltioiden velvoitteista, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin (pdf Ulkoasiainministeriön verkkosivulla)

Yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla) (pdf)

Yleiskommentti nro 18 (2014) haitallisista käytännöistä (pdf), yhteiskommentti CEDAW-komitean kanssa

Yleiskommentti nro 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla) (pdf)

Yleiskommentti nro 20 (2016) lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta nuoruusiässä (pdf)

Yleiskommentti nro 21 (2017) katuoloissa elävistä lapsista (pdf)

Yleiskommentti nro 22 (2017) lasten ihmisoikeuksia koskevista yleisperiaatteista kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä (pdf), yhteiskommentti siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean kanssa

Yleiskommentti nro 23 (2017) lasten ihmisoikeuksiin kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä liittyvistä valtioiden velvollisuuksista lähtö-, kauttakulku-, kohde- ja paluumaissa (pdf), yhteiskommentti siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia käsittelevän komitean kanssa

Yleiskommentti nro 24 (2019) lapsen oikeuksista rikosoikeusjärjestelmässä (pdf)