YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea (UNCRC) julkaisee yleissopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista. Tulkinnat koskevat sekä yksittäisiä artikloja että erilaisia teemoja. Tähän mennessä komitea on julkaissut 26 yleiskommenttia. 

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit ovat tärkeä työkalu jokaiselle lasten kanssa toimivalle. Ne auttavat ymmärtämään yleissopimuksen sisältöä ja sen asettamia velvoitteita. Yleiskommentit koskevat muun muassa julkista tai yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomioistuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä.

Viralliset yleiskommentit (26 kpl) löytyvät englanniksi lapsen oikeuksien komitean verkkosivuilta.

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee kaikki yleiskommentit suomeksi. Käännökset ovat epävirallisia. 

Ruotsinkieliset yleiskommentit (allmänna kommentarer) löytyvät Ruotsin lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisemat epäviralliset käännökset (pdf-muotoisia):

 1. Koulutuksen tavoitteet (2001) 
 2. Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli (2002) 
 3. HIV/AIDS ja lapsen oikeudet (2003) 
 4. Nuorten terveys ja kehitys lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä (2003) 
 5. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet (2003) 
 6. Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella (2005)
 7. Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa (2006)
 8. Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta rankaisumuodoilta (2006)
 9. Vammaisten lasten oikeudet (2006)
 10. Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa (2007)
 11. Alkuperäiskansojen lapset ja heidän yleissopimuksen mukaiset oikeutensa (2009)
 12. Lapsen oikeus tulla kuulluksi (2009)
 13. Lapsen oikeus olla joutumatta väkivallan kohteeksi (2011)
 14. Lapsen oikeus saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon  (2013)
 15. Lapsen oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (2013)
 16. Sopimusvaltioiden velvoitteet, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin (2013; ulkoministeriön verkkosivulla)
 17. Lapsen oikeus lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (2013)
 18. Haitalliset käytännöt (2014)
 19. Julkinen budjetointi lasten oikeuksien toteuttamiseksi (2016)
 20. Lapsen oikeuksien täytäntöönpano nuoruusiässä (2016, käännöstä korjattu 2021)
 21. Katuoloissa elävät lapset (2017)
 22. Lasten ihmisoikeuksia koskevat yleisperiaatteet kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä (2017)
 23. Lasten ihmisoikeuksiin kansainvälisen siirtolaisuuden yhteydessä liittyvät valtioiden velvollisuudet lähtö-, kauttakulku-, kohde- ja paluumaissa (2017)
 24. Lapsen oikeudet rikosoikeusjärjestelmässä (2019)
 25. Lapsen oikeudet digitaalisissa ympäristöissä (2021) (Tutustu tiedotteeseen)
 26. Lapsen oikeudet ja ympäristö, erityisesti ilmastonmuutos (2023) (Tutustu tiedotteeseen)
 27. Lasten oikeus oikeussuojaan ja tehokkaat oikeussuojakeinot (tulossa seuraavana, lue lisää suunnitelmasta)

YK:n lapsen oikeuksien komitea pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä 27. yleiskommentin pohjaksi 23.8.2024 mennessä. Lisätietoja YK:n lapsen oikeuksien komitean verkkosivuilta (ohchr.org)